Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang

BIÊN BẢN THỎA THUẬN MUA BÁN CỔ PHIẾU PDB TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

EN | VN

BIÊN BẢN THỎA THUẬN MUA BÁN CỔ PHIẾU PDB TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Vừa qua ngày 5/11 /2021 tại văn phòng tập đoàn đầu tư Din Capital ông Lê Trường Kỹ đã ký kết mua cổ phiếu của ông Đinh Ngọc Phạm đang sở hữu với số cổ phiếu là giao dịch là 100.000 CP.

Giao dịch thỏa thuận được thực hiện trên sàn chứng khoán từ ngày 04/11/2021 tới ngày 30/11/2021, biên bản thỏa thuận bên dưới:

Biên bản thỏa thuận mua bán cổ phiếu PDB
Chia sẻ:

TIN TỨC KHÁC

BIÊN BẢN THỎA THUẬN MUA BÁN CỔ PHIẾU PDB TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL - DIN CAPITAL
Lên đầu trang