Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA DIN CAPITAL

EN | VN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA DIN CAPITAL

Sáng ngày 26/04/2022 – Công ty Cổ phần tập đoàn Din Capital đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại tòa nhà Novotel Đà Nẵng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Din Capital
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Din Capital
Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty trình bày các báo cáo, tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 các vấn đề về phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
 Về chiến lược phát triển năm 2022, công ty đã đặt ra mục tiêu đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh, doanh thu hợp nhất tăng hơn 42%, lợi nhuận tăng gấp 15 lần năm 2021.
Din Capital đặt mục tiêu mỗi năm sẽ tìm kiếm và hợp tác với đối tác nước ngoài để đầu tư một đến hai dự án bất động sản. Trước mắt, DIN Capital sẽ đầu tư 180 tỷ đồng vào dự án Da Nang Land Mark theo hình thức đầu tư Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty CP Cosmos Housing. Theo đó, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark). Dự án dự kiến mang về 147 tỷ lợi nhuận sau thuế cho DIN Capital vào năm 2025.
 Đồng thời Din Capital xác định bê-tông thương phẩm Dufago vẫn tiếp tục giữ vai trò là thế mạnh của công ty. Kế hoạch năm 2022, lĩnh vực bê-tông thương phẩm đạt 300 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Ông Morii trình bày dự án Đà Nẵng landmark
Ông Morii trình bày dự án Đà Nẵng landmark
Đặc biệt tại Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay cho 02 thành viên đã từ nhiệm. Hai thành viên HĐQT mới được bầu là những chuyên gia trong các lĩnh vực thuộc chiến lược dài hạn của Din Capital.
2 thành viên mới HĐCĐ
2 thành viên mới HĐCĐ
– Ông Morii Takayuki, quốc tịch Nhật Bản, với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tài chính chứng khoán tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam.
– Ông Nguyễn Khánh Lâm, một chuyên gia tư vấn pháp lý và đầu tư bất động sản đã tham gia nhiều dự án lớn tại thị trường Đà Nẵng.
 Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT cũng đã trình Đại hội quyết định Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với số cổ phần phát hành 8.909.981 đầu tư vào dự án Land Mark .
Chia sẻ:

TIN TỨC KHÁC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Din Capital
Lên đầu trang