Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang

DIN CAPITAL CUNG CẤP BÊ TÔNG TẠI QUẢNG NGÃI CHO DỰ ÁN KING MAKER

EN | VN

DIN CAPITAL CUNG CẤP BÊ TÔNG TẠI QUẢNG NGÃI CHO DỰ ÁN KING MAKER

Ở giai đoạn 2 của dự án King Maker, Dufago được nhà đầu tư tin tưởng hợp tác trong vai trò là đơn vị cung cấp bê tông tại Quảng Ngãi. Công trình khu C tại dự án King Maker vừa được đổ sàn 1 với 500m3 bê tông trong suốt thời gian 5 tiến
Sau đây là những hình ảnh Dufago cung cấp bê tông cho dự án King Maker – Quảng Ngãi:

Dufago cung cấp bê tông tại Quảng Ngãi

Chia sẻ:

TIN TỨC KHÁC

Lên đầu trang