Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang
EN | VN
Din-capital

TẦM NHÌN

Din Capital tham vọng sẽ trở thành Công ty đầu tư uy tín, chuẩn mực quốc tế, có tỷ suất sinh lời hấp dẫn, bền vững, uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Din Capital là đem lại những giải pháp và dịch vụ tốt nhất nhằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Chúng tôi là công ty tư nhân được định hướng bởi những giá trị bền vững”

  • Trung thực và đạo đức: Văn hóa của Din Capital được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực và đạo đức. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong công việc kinh doanh và bắt buộc mọi nhân viên Din Capital đều phải tuân theo. Điều này bao gồm không có sự thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì và trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi cũng luôn cởi mở và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh với khách hàng, đối tác và các nhà thầu phụ.
  • Chạy đua vì cổ đông: Din Capital mang lại giá trị cao nhất có thể cho các cổ đông thông qua việc luôn giữ vững các giá trị cốt lõi của mình. Chúng tôi nhận được khoản đầu tư của các cổ đông nhờ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, dịch vụ xuất sắc và cam kết mạnh mẽ để xây dựng doanh nghiệp tốt hơn mỗi ngày.
  • Trách nhiệm Chúng tôi gắn trách nhiệm cá nhân vào tất cả các công việc dù là nhỏ nhất, dựa trên nguyên tắc nói gì làm đó, tự xử lý hậu quả cho việc đã nói mà không làm được.
  • Phát triển bền vững: Trên nền tảng của trung thực và đạo đức, chúng tôi lên kế hoạch và hành động cho tương lai – cho sự tốt đẹp lâu dài của khách hàng, môi trường sống và cộng đồng

CÁC MỤC KHÁC

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi - DIN CAPITAL
Lên đầu trang