Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC DIN CAPITAL NĂM 2022

EN | VN

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC DIN CAPITAL NĂM 2022

Hội nghị chiến lược dincapital 2022
Hội nghị chiến lược dincapital 2022
Chiến lược năm 2022 tập trung vào thực hiện những mục tiêu trọng tâm đề ra, trong đó Din Capital sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu OKRs- đây là năm thứ 2 được đưa vào áp dụng dựa trên thành công năm 2021.
Thực hiện chuyển đối số để tăng 30% năng suất lao động là mục tiêu thứ 2 mà các lãnh đạo đề ra. Din Capital tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc chuyển đổi số.
Đặc biệt Din Capital đã triển khai hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng và bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm nay, để mỗi khách hàng đều có cảm nhận một dịch vụ tuyệt vời từ các sản phẩm của Din Capital.
Bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực Din Capital tin rằng những mục tiêu đưa ra sẽ được thực hiện hiệu quả nhất. Cùng chào đón năm 2022- hứa hẹn một năm đầy rực rỡ.
Chia sẻ:

TIN TỨC KHÁC

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC DIN CAPITAL NĂM 2022 - DIN CAPITAL
Lên đầu trang