SẢN XUẤT BÊ TÔNG

SẢN XUẤT BÊ TÔNG

Din Capital đã đầu tư mạnh vào máy móc thiết bị chuyên dụng để phục vụ như cẩu tháp, vận thăng lồng, hệ thống giàn giáo, coffa, xe vận chuyển và bơm bê tông.
Xem thông tin
Lên đầu trang