THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Với mảng thương mại dịch vụ - Din Capital tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động. Thương mại dịch vụ là hệ sinh thái quan trọng để hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ - công nghiệp.
Xem thông tin
Lên đầu trang