Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang
EN | VN

THÔNG TIN CHI TIẾT

DIN CAPITAL sẽ tập trung việc phát triển bất động sản trong đó chú trọng mảng nhà ở thương mại và khu đô thị đều được các chuyên gia nước ngoài và cổ đông đánh giá cao và phù hợp với hướng phát triển tương lai của Đà Nẵng.

  • Năm 2021 – Hoàn thành giải ngân đầu tư vào một dự án phát triển nhà ở tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.
  • Năm 2023 – Đầu tư 1 dự án nhà ở thương mại tại thành phố Đà Nẵng và được kiểm toán bởi BIG 4.
  • Năm 2025 – Vốn chủ sở hữu đạt 1.000 tỷ – Lợi nhuận sau thuế 300 tỷ, giá cổ phiếu trên thị trường đạt 50.000 đ/CP.
  • Năm 2030 – Vốn chủ sở hữu đạt 5.000 tỷ – Lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ, nộp thuế Nhà nước 350 tỷ, giá cổ phiếu trên thị trường đạt 80.000 đ/CP.

CÁC THƯƠNG HIỆU

Đầu tư - DIN CAPITAL
Lên đầu trang