Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang
EN | VN

Môi trường & Cộng đồng

VỚI MÔI TRƯỜNG

Với mục tiêu phát triển bền vững, Din Capital hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình thiết kế, xây dựng và khai thác các dự án, công trình. Din Capital cam kết thực hiện đúng mọi quy định về môi trường ở mọi công trình chúng tôi tham gia.

Bên cạnh việc luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, Din Capital còn chú trọng tuyên truyền đến khách hàng, đối tác, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường xanh không chỉ cho hiện tại mà cho cả mai sau.

VỚI CỘNG ĐỒNG

Din Capital cam kết mang lại những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng nơi Dinco làm việc thông qua các hoạt động hỗ trợ trong đào tạo và giáo dục.

Din Capital đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng địa phương thông qua việc kết hợp với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong chương trình hỗ trợ học bổng hằng năm dành cho những sinh viên nghèo vượt khó năm thứ 4 và 5 thuộc Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Những sinh viên nhận được tài trợ này sau khi tốt nghiệp sẽ được tạo cơ hội làm việc tại Dinco.

Môi trường & Cộng đồng - DIN CAPITAL
Lên đầu trang