Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang
EN | VN

Công bố thông tin

Title
CBTT về việc giải thể Công ty CP Pacific Dinco Hà Tĩnh- Công ty liên kết của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital
30/09/2022
Công bố thông tin về việc Xử phạt vi phạm hành chính về thuế
01/08/2022
Báo cáo danh sách cổ đông lớn thời điểm 6 tháng đầu năm 2022
30/07/2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022
15/07/2022
Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
15/07/2022
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
15/07/2022
Thông báo về việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 51/2022/TB-PDB
06/07/2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
01/07/2022
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
30/06/2022
Thông báo sỡ hữu nước ngoài tối đa của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước
03/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan của người nội bộ: Huỳnh Phước Huyền Vân
31/05/2022
Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản cho 2 công ty con
31/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Anh Long – Trưởng BKS
26/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Thành viên BKS
26/05/2022
Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con: Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
18/05/2022
Lên đầu trang