Chuyển đến nội dung Chuyển đến chân trang

Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

BÀ HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Con tin vào Thiên Chúa

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế – trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Khóa học: Khóa học Quản trị kinh doanh –  Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA

  • Luôn luôn sát cánh cùng Chủ tịch HĐQT từ ngày đầu thành lập cho đến nay, Bà là người đầu tiên luôn ủng hộ và hỗ trợ cho các chính sách quan trọng của công ty.
  • Bà phụ trách mảng tài chính, chịu trách nhiệm tìm kiếm các đối tác tài chính để đảm bảo sự hoạt động của công ty.
  • Bà góp phần xây dựng đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn và đầy nhiệt huyết.
  • Với tính cách dễ gần, nhạy cảm, hào phóng Bà luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên.
  • Bà đã có một số chuyến công tác đến các nước như: Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.
Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY - DIN CAPITAL
Lên đầu trang